Your cart is empty.
Bebyggelshistorisk tidskrift is distributed by eddy.se ab.
eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Pages: 96
Published: 2014
Binding: Soft cover
Language: swe

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 68 2014

SEK 225

SEK 212 excl. swedish tax

I DETTA NUMMER: Högadeln bor i staden, Rotemansarkivet som källa till herrarbetarnas liv i Stockholm, Kropp, ting och göranden - om att bo i arbetarkasernernas spiselrum, Den stora Skalan: Volvo Torslandaverken som mål och mening i 1960-talets Sverige