Your cart is empty.
Bebyggelshistorisk tidskrift is distributed by eddy.se ab.
eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Pages: 104
Published: 2016
Binding: Soft cover
Language: swe

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 72 2016

SEK 225

SEK 212 excl. swedish tax

I DETTA NUMMER:

Bebyggelsehistorisk historiografi

Göran Lindahl in memoriam

Arkitekturhistoria, vetenskap och pedagogik

Den odisciplinerade praktiken

Inspiratör med tidig blick för industrilandskap

"De mest omistliga inslagen i vårt byggnadsarv"

IDÉ OCH DEBATT:

Den nordiska trästaden och dess förhistoria

Konferensen Den nordiske trebyen i Trondheim 21-22 septeber 2016

SVENSKA DAGBLADET: UNDERSTRECKARE AV GÖRAN LINDAHL

RECENSIONER