Your cart is empty.
Bebyggelshistorisk tidskrift is distributed by eddy.se ab.
eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
Sweden
order@bokorder.se
tel +46 498-253900

Pages: 112
Published: 2019
Binding: Soft cover
Language: swe

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 77 2019

SEK 225

SEK 212 excl. swedish tax

I DETTA NUMMER:

Markanvändningens mångfald, Farming by fire in north-eastern Småland, Svedjebruket i Syd- och Mellansverige före den agrara revolutionen, Græsplænen gennem 100 år i Danmark - samfundsværdi og dyrkningskultur, En gårdsägarförening i industrialismens Sundsvall 1897 - 1909, Ungkarlsfenomenet - eller hur tid och tidpunkt spelar skilda roller vid förvaltning av jordbrukslandskap

PÅGÅENDE FORSKNING: Referensverket Det Medeltida Sverige - en lägesrapport

RECENSIONER