An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 175

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 61 2011

Bebyggelsehistorisk tidskrift, no. 61/2011

I detta nummer: Humleodling på 1600-talet; Utjordars betydelse för tolkningen av den medeltida agrarkrisen; Landskapsomvandlingen under 1600-talets säteribildning; Köksträdgårdar i historiskt kartmaterial; Djurgårdar i ett långt tidsperspektiv; Landskapskonventionen i Sverige
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 61 2011

Soft cover

104 pages

Published 2011

Language swe

Price from SEK 175