An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 225

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 72 2016

Bebyggelsehistorisk tidskrift, no. 72

I DETTA NUMMER:
Bebyggelsehistorisk historiografi
Göran Lindahl in memoriam
Arkitekturhistoria, vetenskap och pedagogik
Den odisciplinerade praktiken
Inspiratör med tidig blick för industrilandskap
"De mest omistliga inslagen i vårt byggnadsarv"

IDÉ OCH DEBATT:
Den nordiska trästaden och dess förhistoria
Konferensen Den nordiske trebyen i Trondheim 21-22 septeber 2016

SVENSKA DAGBLADET: UNDERSTRECKARE AV GÖRAN LINDAHL
RECENSIONER
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 72 2016

Soft cover

104 pages

Published 2016

Language swe

Price from SEK 225