An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 225

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 77 2019

Anders Wästfelt (red.), Jesper Larsson (red.)

Bebyggelsehistorisk tidskrift, no. 77

I DETTA NUMMER:
Markanvändningens mångfald, Farming by fire in north-eastern Småland, Svedjebruket i Syd- och Mellansverige före den agrara revolutionen, Græsplænen gennem 100 år i Danmark - samfundsværdi og dyrkningskultur, En gårdsägarförening i industrialismens Sundsvall 1897 - 1909, Ungkarlsfenomenet - eller hur tid och tidpunkt spelar skilda roller vid förvaltning av jordbrukslandskap
PÅGÅENDE FORSKNING: Referensverket Det Medeltida Sverige - en lägesrapport
RECENSIONER
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 77 2019

Soft cover

112 pages

Published 2019

Language swe

Price from SEK 225