An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 225

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 78 2020

Olof Holm (red.), Magnus Källström (red.)

Bebyggelsehistorisk tidskrift, no. 78

I DETTA NUMMER:

Från Mont Blanc till Brynäs: Om olika perspektiv på bebyggelsehistoria

Det kännbara landskapet: Om marken som gemenskap

Adlig prakt och borgerlig hemtrevnad

Det offentliga samtalet om vår gestaltade miljö

Energieffektivisering och kulturhistoriska värden

Pågående forskning: Tecken, symboler och bilder

Recensioner
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 78 2020

Soft cover

108 pages

Published 2020

Language swe

Price from SEK 225