An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 225

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 79 2020

Bebyggelsehistorisk tidskrift, no. 79

I DETTA NUMMER:

Bebyggelseförändring i utmaningarnas tid

Outland exploitation and the emer­gence of seasonal settlements

Från Stureplan till Brunkebergstorg

A retrospective approach to managing cultural heritage in a changing climate

Korskyrkan och "kastalen" i Brunflo

ESSÄ: Cisterciencerklostre i landskabet - eksempeler fra Sverige og Danmark

RAPPORTER: Kulturmiljö i fokus när Trafikverket renoverar stenmurar
UPPROP KULTURARV: Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer
RECENSIONER
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 79 2020

Soft cover

120 pages

Published 2020

Language swe

Price from SEK 225