An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

Out of stock

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 82 2022 : Tema: Kulturmiljöns roll i samhällsplanering

Bebyggelsehistorisk tidskrift, no. 82

Innehåll
tema: kulturmiljöns roll i samhällsplaneringen
4 Kulturmiljöer – en oersättlig del av vår existens eller en onödig barlast?
av Alexandru Babos, Emilie Karlsmo & Anna Micro Vikstrand
8 Norrbottens riksintressemiljöer i förändring
Stadsmiljöerna Piteå, Svartöstaden, Malmberget-Koskullskulle och
Kiruna 1970–2020
av Jennie Sjöholm & Anna Elmén Berg
33 Juridiken och praktiken
– energifrågor och hantering av kulturvärden i planerings- och byggprocesser
av Mia Geijer, Anna Christiernsson & Melina Malafry
65 Historia och kulturarv i Mälaräng
– föreställningar om det förflutna i samtida stadsplanering
av Lucas Rabnor
82 Välfärdssamhällets vardagslandskap under press
av Catharina Nolin
essä
102 Cultural heritage and the regeneration of nature – collision or collaboration?
av Klaus Højbjerg
idé & debatt
115 Värna kulturarvet i planeringen
av Kristina Berglund
rapporter
125 Kulturmiljö i fokus på Trafikverket
– hanteringen av kulturmiljövärden i väg- och järnvägsprojekt
av Nina Karlsson, Ylva Stenqvist Millde, Patrik Söderman, Jan Ottander,
Ann-Christin Burman & Pia Nilsson
recensioner
139 rebecka millhagen adelswärd, Monument, minne, museum.
Stockholms slott under det långa 1900-talet
av Magnus Olausson
142 mattias legnér, Värden att värna. Kulturminnesvård som statsintresse i Norden
vid tiden för andra världskriget
av Stefan Bohman
144 roine viklund & curt persson, Luleå: De första 400 åren
av Sven Lilja
147 eva lindqvist sandgren, Birgittinerna och deras bilder: en studie av bild, rum
och betraktare i Vadstena klosterkyrka omkring år 1500
av Mia Åkestam
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 82 2022

Soft cover

124 pages

Published 2022

Language swe

Price from SEK 225