An item has been added to your shopping cart, you will find the shopping cart at the top of the page.

Printed Book

SEK 225

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 85 2023

Bebyggelsehistorisk tidskrift, no. 85

I DETTA NUMMER:

Call for Papers
Brukandets dynamik
Biskop Frants Bergs transformasjon av Olavsklosteret til verdslig residens: Bygningsarkeologi i konteksten av Oslos renessanse på 1500-tallet
Gårdsnära husbehovsodling, ofruktsamma humlegårdar och nya anläggningar: Den nordliga humleodlingens utbredning och karaktär efter 1690-talets geometriska kartläggningar
Hus och hushåll i den tidigmoderna staden: Ett metodpaket

RAPPORT:

Kyrkorum efter branden: Var god sitt - i stol eller bänk. Sittmöbelförändringar i svenska kyrkor

RECENSIONER
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 85 2023

Soft cover

96 pages

Published 2023

Language swe

Price from SEK 225