En vara har lagts i din kundkorg, du hittar kundkorgen överst på sidan.

Tryckt bok

Slut

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 82 2022 : Tema: Kulturmiljöns roll i samhällsplanering

Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 82

Innehåll
tema: kulturmiljöns roll i samhällsplaneringen
4 Kulturmiljöer – en oersättlig del av vår existens eller en onödig barlast?
av Alexandru Babos, Emilie Karlsmo & Anna Micro Vikstrand
8 Norrbottens riksintressemiljöer i förändring
Stadsmiljöerna Piteå, Svartöstaden, Malmberget-Koskullskulle och
Kiruna 1970–2020
av Jennie Sjöholm & Anna Elmén Berg
33 Juridiken och praktiken
– energifrågor och hantering av kulturvärden i planerings- och byggprocesser
av Mia Geijer, Anna Christiernsson & Melina Malafry
65 Historia och kulturarv i Mälaräng
– föreställningar om det förflutna i samtida stadsplanering
av Lucas Rabnor
82 Välfärdssamhällets vardagslandskap under press
av Catharina Nolin
essä
102 Cultural heritage and the regeneration of nature – collision or collaboration?
av Klaus Højbjerg
idé & debatt
115 Värna kulturarvet i planeringen
av Kristina Berglund
rapporter
125 Kulturmiljö i fokus på Trafikverket
– hanteringen av kulturmiljövärden i väg- och järnvägsprojekt
av Nina Karlsson, Ylva Stenqvist Millde, Patrik Söderman, Jan Ottander,
Ann-Christin Burman & Pia Nilsson
recensioner
139 rebecka millhagen adelswärd, Monument, minne, museum.
Stockholms slott under det långa 1900-talet
av Magnus Olausson
142 mattias legnér, Värden att värna. Kulturminnesvård som statsintresse i Norden
vid tiden för andra världskriget
av Stefan Bohman
144 roine viklund & curt persson, Luleå: De första 400 åren
av Sven Lilja
147 eva lindqvist sandgren, Birgittinerna och deras bilder: en studie av bild, rum
och betraktare i Vadstena klosterkyrka omkring år 1500
av Mia Åkestam
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 82 2022

Häftad

124 sidor

Utgiven 2022

Språk swe

Pris från 225 kr